עמוד:85

ה היידוע ס ֵפ ֶר הספר שׁ ל ורד ה = ال 1 ה שׁ לימוּ . أكملوا . לורד ישׁ ספר . ה ַס ֵפ ֶר שׁ ל ורד כּחוֹל . ל ְו ֶר ֶ ד י ֵשׁ מ ַח ְ בּ ֶ ר ֶ ת . שׁ ל ורד בּתיק . לורד ישׁ קלמר . שׁ ל ורד צהוֹב . לורד ישׁ צבעים . שׁ ל ורד בּקלמר . לורד ישׁ טלפוֹן . שׁ ל ורד בּיד . 2 סדרוּ את המילים למש פּ ָ ט . رتبوا   الكلمات   لتكونوا جملة . שׁ ֶ ל ר ָ ץ ה ַכּ ֶל ֶב שׂ ָר ָ ה ה כֶּ לב ֶ ל שָׂרָ ה רָ ץ עף הבּלוֹן עוֹמר שׁ ל ה בָּ ל וֹ ן אמיר שׁ ל על הכּוֹבע הראש ה כּוֹ ב ַע שׁ ל הבּית ליד עדן שׁ ל הבּית בּן ה בַּ י ִת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר