עמוד:83

של א ָח שׁ ֶ ל עוֹמר א ָח שׁ ֶ ל ע ֵד ֶן אחוֹת שׁ ֶ ל י ָע ֵל בּעברית : אח שׁ ֶ ל עוֹמר . בּערבית : أخو عومر 1 ס ַמ ְנוּ כּ ֵ ן אוֹ לֹא לפי הציוּר . اكتبوا כּ ֵ ן أو לֹא حسب الرسمة . אוֹרן אח שׁ ל עוֹמר ? קרן אחוֹת שׁ ל עדן ? עוֹמר אח שׁ ל יעל ? עדן אחוֹת שׁ ל ארז ? יעל אחוֹת שׁ ל אוֹרן ? 2 כּתבוּ מש פּ ָ טים לפי הציוּר . اكتبوا جم لا حسب الرسمة . כּ ֵ ן לא א ָח שׁ ֶ ל א ָח שׁ ֶ ל אחוֹת שׁ ל אחוֹת שׁ ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר