עמוד:81

3 ר ַכּ ֶב ֶת מה ישׁ בּציוּר בּעמוּד הקוֹדם ? הקיפוּ . ما الذي يظهر في الرسمة في الصفحة السابقة؟ حوطوا . ס ֵפ ֶר כּ ִיס ֵא א ַר ְ י ֵה מ ַח ְש ֵׁ ב ע ֵץ ד ֶל ֶת י ֶל ֶד מ ַח ְ בּ ֶ ר ֶת בּ ֵ יצה ע ִב ְר ִית ע ֲר ָב ִית ا لع بري ة ا لعربية כּתבוּ את השעה בּערבית . اكتبوا الساعة باللغة العربية . ה ַש ָׁ ע ָה א ַח ַת ה ַש ָׁ ע ָה ח ָמ ֵ שׁ ה ַש ָׁ ע ָה שׁ ֵשׁ ה ַש ָׁ ע ָה ע ֶשׂ ֶר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר