עמוד:70

קונות , בונות איה שׁוֹת ָה מים . איה ורינה שׁוֹתוֹת מים . בּעברית : שׁוֹת ָה - שׁוֹתוֹת בּערבית : تشرب - تشربان 2 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال . בּוֹנ ָה בּוֹכה רוֹצה קוֹנ ָה רוֹאה עוֹשׂ ָה בּוֹ נ וֹת 3 בּחרוּ מילים וכתבוּ שלוֹשה מש פּ ָ טים . اختاروا كلمات واكتبوا ثلاث جمل . שׂ ָ ר ָה , דנ ְי ָה , רינ ָה שׁוֹת ָה , שׁוֹתוֹת , קוֹנ ָה , קוֹנוֹת ח ָל ָב , מיץ , שׁ וֹק וֹ . דני ָה שׁוֹ תה מיץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר