עמוד:69

קונה , בונה קוֹנ ָה בּוֹנ ָה שׁוֹת ָה בּוֹכ ָה 1 השלימוּ לפי הציוּרים . أكملوا حسب الرسومات . ר ִינ ָה בּ ָ לוֹן . קוֹנה / בּ וֹכה א ַי ָה מ ַי ִם . שׁ וֹתה / בּ וֹנה ע ֲנ ָת בּ ַ י ִת . קוֹנה / בּ וֹנה מ ַאי ָה בּ ַ כ ִּ ית ָה . בּ וֹכה / שׁ וֹתה קוֹנה تشتري בּוֹנה تبني שׁוֹתה تشرب בּוֹכה تبكي

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר