עמוד:67

2 מה שׁוֹמעים בּמילה ? הקיפוּ . ماذا تسمعون في الكلمة؟ حوطوا . 3 מה ישׁ בּציוּר בּעמוּד ? 66 הקיפוּ . ما الذي ترونه في الرسمة في صفحة 66 ؟ حوطوا . ציפּוֹר שׁוֹקוֹלד בּ ָ לוֹן אוֹפניים ו ִילוֹן כּוֹב ַע ח ַלוֹן ע ִיפּ ָרוֹן שׁ ָעוֹן בּ ָ נ ָנ ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר