עמוד:58

3 ס ַמ ְנוּ כּ ֵ ן אוֹ לֹא לפי הציוּר בּעמוּד הקוֹדם . أشيروا بـ כּ ֵ ן أو לֹא حسب الرسمة في الصفحة السابقة . כּתבוּ בּערבית . اكتبوا بالعربية . אמיר בּכּיתה ? דינה בּכּיתה ? אימא בּכּיתה ? אמיר ודינה בּכּיתה ? דינה בּבּית ? כּ ֵ ן לֹא כּן نعم לֹא لا ע ִב ְר ִית ע ֲר ָב ִית ا لع بري ة ا لعربية מי אתה ? אני תלמיד חדשׁ . חדשׁ جديد מ ָה ש ִׁ מ ְךָ ? א ָמ ִיר . וא ֲני א ֲמ ִיר ָה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר