עמוד:48

ב ... ד ַנ ְי ָה ג ָר ָ ה ב ְר ַ מ ְל ָה . גר يسكن גרה تسكن ב ְר ַמ ְל ָה في الرملة 1 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال . ד ַנ ְי ָה ג ָר ָ ה בּ ְ ר ַמ ְל ָה . א ָד ָם ג ָר ט ַמ ְר ָה . ל ַי ְל ָה גר ָה ר ַע ֲנ ָנ ָה . ס ַע ַר גר נ ָצ ְר ַת . 2 כּתבוּ על עצמכם . اكتبوا عن أنفسكم . א ֲנ ִי בּ . ג ָר / ג ָר ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר