עמוד:45

1 כּתבוּ את השׁמוֹת שׁל הילדוֹת כּמוֹ בּדוּגמה . اكتبوا أسماء البنات كما في المثال . 2 כּתבוּ כּל מילה בּמקוֹם המתאים בּציוּר למעלה . اكتبوا كل كلمة في المكان المناسب في الرسمة أعلاه . א ַר ְנ ָב ע ַכ ְ בּ ָ ר פּ ַר ְפּ ַר בּ ַ ר ְו ָז 3 מי עם מי ? מתחוּ קו כּמוֹ בּדוּגמה לפי הציוּר שלמעלה . من مع من؟   صلوا بخط كما في المثال، حسب الصورة أعلاه . ע ַל ְמ ָה ג ַל ְי ָה ל ַי ְל ָה ד ַנ ְיה א ַר ְנ ָב ע ַכ ְ בּ ָ ר בּ ַ ר ְו ָז פּ ַר ְפּ ַר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר