עמוד:30

ת מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ת ? כּתבוּ ת , תבּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ת ؟ اكتبوا ת , ת في المكان المناسب . מצאוּ בּציוּר 10 ת וצבעוּ . جدوا في الرسمة 10 حروف ת ولونوها . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ת . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר