עמוד:29

שׁ מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - שׁ ? כּתבוּ שׁ , שׁ בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - שׁ ؟ اكتبوا שׁ , שׁ في المكان المناسب . שׂ איפה שׁוֹמעים שׂ ? כּתבוּ שׂ , שׂ בּמקוֹם המתאים . أين تسمعون שׂ؟ اكتبوا שׂ , שׂ في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - שׁ . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - שׁ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר