עמוד:28

ק מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ק ? כּתבוּ ק , קבּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ק ؟ اكتبوا ק , ק في المكان المناسب . ר מה שׁוֹמעים בּהתחלת המילה ? סמנוּ וכתבוּ . ماذا تسمعون في بداية الكلمة؟ أشيروا واكتبوا . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ק , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - ר . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ק ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר