עמוד:25

ף מה מסתים בּ - ף ? כּתבוּ ף , ף בּמקוֹם המתאים . ما الذي ينتهي بـ - ף ؟ اكتبوا ף , ף في المكان المناسب . איפה שׁוֹמעים פ ? מה מסתים בּ - ף ? מתחוּ קו . أين تسمعون פ ؟ ما الذي ينتهي بـ - ף ؟ مدوا خطا . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - פּ . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - פּ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר