עמוד:23

ס מה שׁוֹמעים בּהתחלת המילה ? סמנוּ . ماذا تسمعون في بداية الكلمة؟ أشيروا . ע מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ע ? כּתבוּ ע , ע בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ע ؟ اكتبوا ע , ע في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ס , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - ע . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ס ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - ע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר