עמוד:22

נ מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - נ ? כּתבוּ נ , נ בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - נ ؟ اكتبوا נ , נ في المكان المناسب . ן מה מסתים בּ - ן ? כּתבוּ ן , ן בּמקוֹם המתאים . ما الذي ينتهي بـ - ן ؟ اكتبوا ן , ן في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - נ . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - נ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר