עמוד:13

ז מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ז ? כּתבוּ ז , ז בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ז ؟ اكتبوا ז , ז في المكان المناسب . ח מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ח ? כּתבוּ ח , ח בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ח ؟ اكتبوا ח , ח في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ז , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - ח . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ז ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - ח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר