עמוד:8

א מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - א ? כּתבוּ א , א בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - א ؟ اكتبوا א , א في المكان المناسب . מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ב ? כּתבוּ ב , ב בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ב ؟ اكتبوا ב , ב في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - א , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - ב . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - א ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר