עמוד:16

ך מה מסתים בּ - ך ? כּתבוּ ך , ך בּמקוֹם המתאים . ما الذي ينتهي بـ - ך ؟ اكتبوا ך , ך في المكان المناسب . איפה שׁוֹמעים כ ? איפה שׁוֹמעים ך ? מתחוּ קו . أين تسمعون כ ؟ أين تسمعون ך ؟ مدوا خطا . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - כּ . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - כּ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר