עמוד:14

ט מה שׁוֹמעים בּהתחלת המילה ? סמנוּ . ماذا تسمعون في بداية الكلمة؟ أشيروا . י מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - י ? כּתבוּ י , י בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - י ؟ اكتبوا י , י في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ט , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - י . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ט ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - י .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר