עמוד:11

ה מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ה ? כּתבוּ ה , ה בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ה ؟ اكتبوا ה , ה في المكان المناسب . ו מה שׁוֹמעים בּהתחלת המילה ? סמנוּ . ما ذا تسمعون في بداية الكلمة؟ أشيروا . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ה , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - ו . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ה ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - ו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר