עמוד:10

ג מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ג ? כּתבוּ ג , ג בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ג ؟ اكتبوا ג , ג في المكان المناسب . ד מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - ד ? כּתבוּ ד , ד בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - ד ؟ اكتبوا ד , ד في المكان المناسب . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ג , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - ד . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ג ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר