עמוד:4

בּת כּמה את ? בּן כּמה אתה ? 122 איפה , מה , למה ( חזרה ) 123 מי זה ? מי זאת ? 125 מה זה ? מי זה ? 126 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 131 ד ִיר ָ ה - 2 ארוּחה בּמשׁ פּ ָ חה ( סיפּוּר קוֹמיקס ) 133 עגבניה , כּרוּבית ( סיוֹמוֹת נקבה ) 135 גזר טעים , בּננה טעימה ( התאמת תוֹאר לשׁם עצם ) 136 שׁרים בּיחד 142 מסדר , מסדרת ( פּעלים בּזכר וּבנקבה ) 144 מדבּרים , מדבּרוֹת ( פּעלים בּרבּים ) 145 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 147 ד ִיר ָ ה - 3 עוֹשׂים ספּוֹרט ( סיפּוּר קוֹמיקס ) 149 ה היידוּע ( חזרה והרחבה ) 152 משׁפּחוֹת שׁל מילים 154 אוֹהב לשׂחק , אוֹהבת לשׂחק ... 156 רוֹצה לאכוֹל , רוֹצה לאכוֹל ... 158 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 163 ד ִיר ָ ה - 4 סיפּוּר לפני השׁינה ( סיפּוּר קוֹמיקס ) 165 יכוֹל לספּר , יכוֹלה לספּר 167 לי , לךָ , לךְ , לוֹ , לה 168 שׁעת סיפּוּר ( לקריאה ) - מה הוּא רוֹצה ? 169 גם , אבל , רק 171 קוֹדם , אחר כּךְ 173 הפ ָכים 175 שׁעת סיפּוּר ( לקריאה ) - הזאב הרעב 176 יוֹתר 179 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 181 ד ִיר ָ ה - 5 חברים טוֹבים ( סיפּוּר קוֹמיקס ) 183 ישׁ לי , אין לי ... 185 שׁרים בּיחד 190 א ַת ֶם , א ַת ֶן 191 ישׁ לוֹ , ישׁ לה , אין לוֹ , אין לה 193 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 195 ד ִיר ָ ה - 6 עכבּר בּבּית ( סיפּוּר קוֹמיקס ) 197 מאחוֹרי , מתחת ל ... 199 שׁרים בּיחד 200 שׁ ֶלוֹ , שׁ ֶלה 201 מספּרים ( חזרה והרחבה ) 204 שׁרים בּיחד 206 שׁעת סיפּוּר ( לקריאה ) - האריה והעכבּר 210 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 213 סיפּוּר בּציוּרים 214 1 סיפּוּר בּציוּרים 221 2 תעוּדת סיוּם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר