עמוד:3

תוֹכן ענינים י ְח ִ יד ָה - 1 א עד ת י ְח ִ יד ָה - 2 בּכּתה קמץ , פּ ַ תח , חטף - פּ ַ תח 36 שׁעת סיפּוּר ( לשׁמיעה ) - איפה בּרק ? 42 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 43 שׁ ְו ָא 44 ו החיבּוּר 47 ב ... 48 ל ... 49 ע ַל , לי ַד 51 שׁעת סיפּוּר ( לשׁמיעה ) - מה קוֹרה לוֹ ? 54 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 55 ח ִיר ִיק 56 ישׁ , אין 60 שׁם עצם בּזכר רבּים 61 שׁעת סיפּוּר ( לשׁמיעה ) - קר בּקיץ ? 63 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 64 חוֹל ָם 65 קוֹנה , בּוֹנה ... ( פּוֹעל בּנקבה יחיד ) 69 קוֹנוֹת , בּוֹנוֹת ... ( פּוֹעל בּנקבה רבּוֹת ) 70 צבעים ( חזרה ) 72 תוֹדה , בּבקשׁה , סליחה 73 שׁם עצם בּנקבה רבּוֹת 75 שׁעת סיפּוּר ( לשׁמיעה ) - מי אכל סלט ? 77 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 78 צירה , סגוֹל 79 זה , זאת 82 שׁ ֶל 83 ה היידוּע 85 שׁ ֶל ִי , שׁ ֶל ְךָ , שׁ ֶל ָךְ 86 מה , איפה , למה 88 יוֹשׁב , כּוֹתבת ... ( פּוֹעל בּזכר וּבנקבה ) 90 קוֹנה , קוֹנים ... ( פּוֹעל בּזכר יחיד ורבּים ) 93 שׁעת סיפּוּר ( לשׁמיעה ) - ילדים טוֹבים 97 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 98 שׁוּרוּק 99 הוּא , היא 103 א ֲנ ַח ְנוּ 104 שׁעת סיפּוּר ( לשׁמיעה ) - איפה החתוּל ? 108 מילים חדשׁוֹת שׁלמדנוּ 109 י ְח ִ יד ָה - 3 בּ ַבּ ַ ית ד ִיר ָ ה - 1 שׁכן חדשׁ ( סיפּוּר קוֹמיקס ) 115 איךְ קוֹראים לךָ , לךְ ? 118 איךְ קוֹראים לוֹ , לה ? 119

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר