עמוד:2

ניהול תחום שפות | ד " ר נעמי גורבט ניהול היחידה לעברית לדוברי ערבית | אביטל דרורי פיתוח וכתיבה | ד " ר נירה לוין , חיה יצחקי ייעוץ מדעי | ד " ר עינת גונן התאמה תרבותית | ד " ר סוהר ריחאני בשאראת קריאה והערות | רונית בן ארי , רנא ותד , ד " ר נעמי גורבט , אביטל דרורי עריכת לשון וניקוד | גלית גולדרייך ייעוץ ותרגומים לערבית | צאלח עלי סואעד עריכת מגדר | שרה אופק ניהול קריאטיבי | רקפת אביב עיצוב גרפי | קרן וגולן - סטודיו לעיצוב גרפי איורים | יעל אלברט , לי זכאי , הילי נוי הפקת עיצוב | מיכל אורון טיפול בזכויות יוצרים | נועה נתנאל הבאה לדפוס | דניאל אשל תודה לכל מנהלי בתי הספר ולמורים שאפשרו לנו לבוא וללמוד מעבודתם בכיתות . ביקורים אלה והבנת הצרכים והרצונות תרמו מאוד לפיתוח הספר . תודה גם למורים ולמורות שהשתתפו בקבוצות המיקוד , קראו והעירו ותרמו מניסיונם המקצועי לטובת כלל המורים והתלמידים . הערה לגבי התרגומים בספר : התרגומים הם במשלב של הערבית הספרותית ( פוצחא ) ולפי כל כללי הדקדוק והתחביר במשלב לשוני זה . לצד הטקסטים מופיעים תרגומים של מילים , שמטרתם לסייע לתלמידים בהבנת הטקסט . תרגומים אלה מופיעים תמיד בהקשר של הטקסט . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © תשע״ח . 2018 - כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר