עמוד:158

. 24 أمامكم رسمان مصغران لمكعبين . أ . كم حجم ٱ لمكعب ٱ لخضر ؟ الحساب : ب . قدروا : كم مرة أكبر حجم ٱ لمكعب ٱ لزرق من حجم ٱ لمكعب ٱ لخضر؟ ج . افحصوا تقديركم : > كم حجم ٱ لمكعب ٱ لزرق ؟ الحساب : > كم مرة أكبر حجم ٱ لمكعب ٱ لزرق من حجم ٱ لمكعب ٱ لخضر؟ ›››››››› ››››› حوطوا ٱ لعدد ٱ لملائم في كل بند . اشرحوا : اشرحوا :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר