עמוד:157

د . أصحاب ٱ لدكان معنيون أيضا ببيع علبة ، ٱ ثنان من أبعادها أكبر مرتين من ٱ ثنين من أبعاد ٱ لعلبة ٱ لعادية . > كم يمكن أن تكون أبعاد ٱ لعلبة ٱ لجديدة ؟ كم سيكون حجمها؟ أكملوا إمكانيات مختلفة . أبعاد ٱ لعلبة : 4 سم ، 30 سم و 20 سم الحجم : سم أبعاد ٱ لعلبة : 8 سم ، 30 سم و سم الحجم : سم أبعاد ٱ لعلبة : 8 سم ، سم و سم الحجم : سم > كم مرة يكبر حجم ٱ لصندوق ، إذا كبرنا بعدين من أبعاده مرتين؟ . 23 » قدروا : كم مرة يكبر حجم ٱ لصندوق ، إذا كبرنا كل أبعاده مرتين؟ » افحصوا تقديركم بواسطة هذا ٱ لصندوق : حجم ٱ لصندوق : الحساب : أبعاد ٱ لصندوق ٱ لناتج ، إذا كبرنا كل بعد فيه مرتين : حجم ٱ لصندوق ٱ لجديد : الحساب : كم مرة كبر حجم ٱ لصندوق؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר