עמוד:150

. 13 الصناديق مرسومة مصغرة . احسبوا حجومها . أ مكعبا في ٱ لطبقة طبقات حجم ٱ لصندوق : سم التمرين : التمرين : ب مكعبا في ٱ لطبقة طبقات حجم ٱ لصندوق : سم التمرين : التمرين : ج مكعبات في ٱ لطبقة طبقات حجم ٱ لصندوق : سم التمرين : التمرين : د مكعبا في ٱ لطبقة طبقات حجم ٱ لصندوق : سم التمرين : التمرين : ››››› الصندوقان ف ٱ لبندين ب و د لهما أبعاد متساوية . هل للصندوقي نفس ٱ لحجم ؟ ما ٱ لفرق بي طريقتي ٱ لحساب ف كل بند؟ هل توجد طريقة أخرى لحساب حجم صندوق ، أبعاده هي 3 سم ، 4 سم و 7 سم؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר