עמוד:120

› أبعاد ٱ لصندوق . 1 طول كل ضلع للتربيعات ٱ لمرسومة على ٱ لصناديق هو 1 سم . تمعنوا في ٱ لصندوق ب . أ . اختاروا وجها واحدا ، ولونوا فيه زوجا من ضلعين متساويين ب ٱ لخضر . كم طول كل ضلع من هذين ٱ لضلعين؟ ب . لونوا زوجا آخر من ضلعين متساويين في نفس ٱ لوجه ب ٱ لزرق . كم طول كل ضلع من هذين ٱ لضلعين؟ ج . ابحثوا عن أضلاع أخرى للصندوق ، تساوي في ٱ لطول ٱ لضلاع ٱ لتي لونتموها . لونوها أيضا ب ٱ لخضر وب ٱ لزرق بحسب طولها . د . كم ضلعا لونتم ب ٱ لخضر؟ هـ . كم ضلعا لونتم ب ٱ لزرق؟ و . كم ضلعا لم تلونوه؟ ز . افحصوا : هل كل ٱ لضلاع ٱ لتي لم تلونوها هي بنفس ٱ لطول؟ إذا نعم - كم هو طول كل ضلع منها ؟ لونوها ب ٱ لحمر . . 2 أ . اختاروا رأسا واحدا في ٱ لصندوق ب . كم ضلعا يخرج من هذا ٱ لرأس؟ ما هي أطوال هذه ٱ لضلاع؟ ب . افحصوا : هل يوجد ، في ٱ لصندوق ب رأس ، للأضلاع ٱ لتي تخرج منه أطوال تختلف عن تلك ٱ لتي كتبتموها في ٱ لبند أ؟ . 3 أمامكم رسم لصندوق . لونوا أضلاعا متساوية بنفس ٱ للون . كم لونا ٱ ستخدمتم؟ ن ِقاش هل يمكن وجود صندوق ، فيه أضلاع من أربعة أطوال مختلفة؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר