עמוד:118

. 5 أ . حضروا تجميعة ٱ لصناديق : ابنوا ٱ لصناديق أ - و ٱ لموجودة في كراسة ٱ للوازم . انتبهوا : قبل تركيب ٱ لصندوق يفضل طي كل ٱ للسن . ب . افحصوا في تجميعة ٱ لصناديق ٱ لتي بنيتموها : كم وجها يوجد لكل صندوق؟ ج . أي شكل يوجد لوجه ٱ لصندوق؟ . 6 أمامكم رسم مصغر للصندوق و : أ . كم وجها نرى في ٱ لرسم؟ لونوا كل وجه بلون مختلف ، و ٱ كتبوا عليه " وجه " . ب . كم وجها ل نرى في ٱ لرسم؟ . 7 أ . كم وجها مربعا يوجد لكل صندوق في تجميعة ٱ لصناديق ؟ اكتبوا حرف كل صندوق في ٱ لمكان ٱ لملائم في ٱ لجدول . صناديق كل أوجهها مستطيلات ليست مربعات صناديق قسم من أوجهها هي مربعات وقسم هو مستطيلات لا مربعات أ صناديق كل أوجهها هي مربعات ب . كم وجها مربعا يوجد للصناديق ٱ لتي كتبتموها في ٱ لعمود ٱ لوسط؟ ن ِقاش ه َل ْ ي ُم ْك ِن ُ و ُجود ُ ص ُن ْدوق ٍ ل َه ُ ب ِ ٱ لض َّب ْط ِ 3 أ َو ْج ُه ٍ ه ِي َ م ُر َب َّعات؟ ه َل ْ ي ُم ْك ِن ُ و ُجود ُ ص ُن ْدوق ٍ ل َه ُ ب ِ ٱ لض َّب ْط ِ 4 أ َو ْج ُه ٍ ه ِي َ م ُر َب َّعات؟ الصندوق ٱ لذي كل أوجهه هي مربعات ، يسمى مكعبا . ج . حوطوا في ٱ لجدول ٱ لصناديق ٱ لتي هي مكعبات .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר