עמוד:115

› التعرف ع ﲆ ٱ لصندوق . 1 أحضر ٱ لتلاميذ في صف رجيب إلى ٱ لصف علبا مختلفة . ا ِق ْت َر َح َرجيب أن يصنف ٱ لعلب هكذا : المجموعة أ المجموعة ج المجموعة ب ن ِقاش ما ٱ ل ْم ُش ْت َ َ ك ُ ل ِل ْع ُل َب ِ ف ك ُل ِّ م َج ْموع َة ٍ ف ٱ ق ْت ِاح ِ ر َجيب؟ ف أ َي ِّ م َج ْموع َة ٍ توج َد ُ ع ُل َب ٌ م ُر َك َّب َة ٌ ف َق َط ْ م ِن ْ م ُس ْت َطيلات؟ ف أ َي ِّ م َج ْموع َة ٍ توج َد ُ ع ُل َب ٌ ل َي ْس َت ْ م ُر َك َّب َة ً م ِن ْ م ُض َل َّعات؟ أ َي ُّ ع ُل َب ٍ م ِن َ ٱ ل َّتي أ َح ْض َ َ ت ُموها ت ُلائ ِم ُ ك ُل َّ م َج ْموع َة ٍ م ِن َ ٱ ل ْم َج ْموعات؟ كل ٱ لعلب في ٱ لمجموعة ج هي صناديق . اشرحوا : ما هو ٱ لصندوق؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר