עמוד:114

فع ّال ِي ﱠ ة ٌ ا ِف ْت ِتاح ِي ﱠ ة ٌ التحضير ابحثوا في ٱ لبيت عن علبتين وأحضروهما إلى ٱ لصف . حاولوا إحضار علب مختلفة في شكلها ( انظروا إلى ٱ لمثلة في ٱ لصفحة ٱ لتية› ) . عمل في مجموعات » تمعنوا في ٱ لعلب ٱ لتي أحضرها كل أفراد ٱ لمجموعة ، و ٱ قترحوا طريقة لتصنيفها إلى مجموعات . صفوا ٱ لمشترك للعلب في كل مجموعة ( لستم ملزمين ب ٱ ستخدام كل ٱ لطر ) : العلب ٱ لتي ... ن ِقاش ه َل ْ ص َن َّف َ ك ُل ُّ ٱ لت َّلاميذ ِ ٱ ل ْع ُل َب َ ف ن َف ْس ِ ٱ لط َّريق َة؟ ب ِأ َي ِّ ط َرائ ِق َ م ُخ ْت َل ِف َة ٍ ي ُم ْك ِن ُ ت َص ْنيف ُ ٱ ل ْع ُل َب؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר