עמוד:102

› التماثل ﰲ أشكال معروفة مع ٱ ل ْم ُعل ﱢ م / ة . 1 تمعنوا في رسم ٱ لشكل ٱ لسداسي ٱ لذي أمامكم : » افحصوا بواسطة ٱ لشكل ٱ لسداسي للقص ٱ لموجود في كراسة ٱ للوازم ( صفحة : ( 6 أ . هل لهذا ٱ لشكل ٱ لسداسي تماثل ٱ نعكاسي؟ إذا نعم ، ارسموا خطوط تماثله . كم خط تماثل يوجد له؟ ب . هل لهذا ٱ لشكل ٱ لسداسي تماثل دوراني؟ ما هي درجة دورانه؟ ن ِقاش قدروا : هل لكل شكل سداس يوجد تماثل ٱ نعكاس ، وأيضا تماثل دوراني؟ » ارسموا شكل سداسيا من عندكم : أ . هل لهذا ٱ لشكل ٱ لسداسي تماثل ٱ نعكاسي؟ إذا نعم - ارسموا خطوط تماثله . كم خط تماثل يوجد له؟ ب . هل لهذا ٱ لشكل ٱ لسداسي تماثل دوراني؟ ما هي درجة دورانه؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר