עמוד:97

. 8 ما ٱ لذي ل ينتمي ؟ ساعدوا ٱ لتحري سري في حل ٱ لمشكلة في كل بند . » لكل ندف ٱ لثلج تماثل دوراني ، ودرجة دورانها هي . 6 إحدى ندف ٱ لثلج هذه ل يمكن أن تكون حقيقية . علموها . » لكل ٱ لحشرات ٱ لتي تعيش في حديقة منى يوجد تماثل انعكاسي . إحدى هذه ٱ لحشرات ل تنتمي إلى حديقة منى . علموها . » لكل ٱ لحلى ٱ لتي تصممها منيرة ، يوجد تماثل دوراني . إحدى هذه ٱ لقلئد ليست من تصميم منيرة . علموها . . 9 اصنعوا ندف ثلج متماثلة ، بواسطة ورقتي ٱ لقص ٱ للتين في كراسة ٱ للوازم ( الصفحتان . ( 4 – 3 ما ٱ لمشترك لكل ٱ لندف ٱ لتي صنعتم؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר