עמוד:88

. 2 » حاولوا أن تطووا كل شكل إلى قسمين ، بحيث يغطي أحد ٱ لقسمين ٱ لقسم ٱ لخر ب ٱ لضبط . إذا نجحتم ، افحصوا إذا كان يمكن فعل ذلك بطرائق أخرى . ارسموا على هذه ٱ لشكال ٱ لمصغرة كل خطوط ٱ لطي ٱ لتي وجدتموها . مثال إذا أمكن طي شكل إلى قسمين ، بحيث يغطي أحدهما ٱ لخر ب ٱ لضبط ، يوجد للشكل تماثل ٱ نعكاسي . إذا لم يمكن ذلك ، فإنه ل يوجد للشكل تماثل ٱ نعكاسي . خطوط ٱ لطي تسمى خطوط ٱ لتماثل . » لي ٱ لشكال تماثل انعكاسي ؟ اكتبوا بجانبها ٱ لحرف ع . ال ْفح ْص هل وجدتم سبعة أشكال لها تماثل انعكاسي؟ » أي شكل له أكبر عدد من خطوط ٱ لتماثل ؟ كم؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר