עמוד:86

› التماثل ٱ لنعكا› ﳼ ن ِقاش الرسوم ٱ لتي أمامكم تسمى رسوم ماند ل . حاولوا أن تشحوا ما هي ٱ لماند ل؟ بماذا تتشابه رسوم ٱ لماند ل ؟ وبماذا تختلف؟ في سياق الفصل سنعود إلى هذه الصفحة ، بعد أن يكون التلميذ قد تعلموا التماثل النعكاسي والدوراني . في هذه المرحلة ، ل حاجة إلى تدريس هذه المصطلحات من جديد ، أو الطلب من التلميذ أجوبة دقيقة . هدف الفعالية هو التشجيع على نقاش مفتوح .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר