עמוד:82

››››››› ››››››› . 2 أكملوا من ٱ لمكانيات أدناه . أ . مساحة مستطيل طلو ضلعيه ٱ لمتقابلين 5 سم و 8 سم هي . ب . محيط مستطيل طلو ضلعيه ٱ لمتقابلين 5 سم و 8 سم هي . ج . مساحة مربع طول كل ضلع فيه 10 م هي . د . محيط مربع طول كل ضلع فيه 10 م هو . 26 سم 26 م 100 م 100 سم 40 سم 40 م ال ْفح ْص هل ٱ لمكانيتان ٱ للتان لم تستخدموهما هما من نفس ٱ للون؟ . 3 أمامكم رسم لمستطيل أخضر . في كل بند ، ارسموا في شبكة ٱ لتربيعات مستطيل ملائما للوصف . أ مستطيل مساحته تساوي مساحة ٱ لمستطيل ٱ لخضر ، ومحيطه يختلف عن محيط ٱ لمستطيل ٱ لخضر : ب مستطيل مساحته تختلف عن مساحة ٱ لمستطيل ٱ لخضر ، ومحيطه يساوي محيط ٱ لمستطيل ٱ لخضر :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר