עמוד:63

ب المساحة : م الحساب : ا َلص َّف ُّ ٱ لرابع ب ج א قاعة ٱ لرياضة المساحة : م الحساب : د غرفة ٱ لحواسيب المساحة : م الحساب :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר