עמוד:49

ج . هذا رسم مصغر لرضية غرفة ٱ لستقبال في بيت سامي وسمية . توجد سجادة على قسم من ٱ لرضية . > كم هي مساحة ٱ لسجادة ؟ بلاطة . > كم هي مساحة غرفة ٱ لستقبال ؟ بلاطة . > كم هي مساحة ٱ لرضية ٱ لتي ليست عليها سجادة ؟ بلاطة . في ٱ لفعالية 1 ٱ س ْتخ ْدم ْنا ٱ ل ْبلاطة كوحدة قياس لقياس مساحة ٱ لأرضية . بطريقة مشابهة ، يكن أن نعرف مربعا كوحدة قياس لقياس مساحة مضلع بواسطة عدد ٱ لمربعات ٱ لتي تغطيه . . 2 كم هي مساحة كل مضلع؟ مساحة ٱ لشكل ٱ لسداسي : مساحة ٱ لشكل ٱ لثماني : مساحة ٱ لمستطيل :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר