עמוד:48

› مساحة ٱ لمستطيل مع ٱ ل ْم ُعل ﱢ م / ة . 1 في بيت ٱ لخوين سامي وسمية ٱ لجديد ثلاث غرف للنوم ، مبلطة ببلاط من نفس ٱ لنوع . أمامكم رسوم مصغرة لرضيات ٱ لغرف . الغرفة أ الغرفة ب الغرفة ج أ . سامي وسمية يريدان أن يختارا ٱ لغرفة ٱ لتي لها أكبر مساحة . > قدروا : أي غرفة لها أكبر مساحة؟ ن ِقاش كيف يمكن أن نعرف أي غرفة لها أكب مساحة؟ > نستخدم ٱ لبلاطة كوحدة قياس . كم هي مساحات ٱ لغرف؟ الغرفة أ : بلاطة الغرفة ب : بلاطة الغرفة ج : بلاطة ب . في ٱ لبيت ٱ لجديد توجد أيضا شرفة مبلطة ببلاط من نفس ٱ لنوع . هذا رسم مصغر لرضية ٱ لشرفة : كم هي مساحة ٱ لشرفة ؟ بلاطة . ن ِقاش هل يمكن أن نعرف ما هي مساحة ٱ لشفة بدون أن نحص كل ٱ لبلاطات؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר