עמוד:40

. 17 لونوا في ٱ لرسم مثلثات قائمة ٱ لزاوية ، متساوية ٱ لساقين . أحاج ٍ عدد ِيَّة ٌ في كل بند ركبوا تمرينا ، ب ٱ ستخدام كل ٱ لعداد ٱ لتي في ٱ لدائرة . يسمح ب ٱ ستخدام كل عدد مرة واحدة فقط . يمكن ٱ ستخدام ٱ لضرب ، ٱ لقسمة ، ٱ لطرح و ٱ لجمع وإضافة قوسين .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר