עמוד:31

›› المثلثات قصت سلمى مثلثات ملونة لكي تحضر رسما لخيها ٱ لصغير . لكي تحدد ترتيب ٱ لمثلثات على ٱ لرسم ، قررت سلمى أن تصنفها وتفحص أي أنواع من ٱ لمثلثات توجد لديها . في ٱ لفعاليات ٱ لتية ستساعدون سلمى في عملية ٱ لتصنيف .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר