עמוד:44

››››››› ››››››› . 4 من أنا ؟ صلوا خطوطا من كل رسم لشكل رباعي إلى ٱ لوصفين ٱ لملائمين له . أنا مربع . أنا متوازي أضلاع ، ولكني لست مستطيل . أنا مستطيل ، ولكني لست مربعا . كل ضلعين متقابلين لي هما متساويان ، ولكن ليست كل أضلاعي متساوية . لي كل ٱ لزوايا قائمة . لي زوجان من ضلعين متوازيين . لي زاويتان حادتان . لي كل ٱ لزوايا قائمة . كل أضلاعي متساوية . . 5 أمامكم رسم لمستطيل في داخله مربع . بحسب ٱ لقياسات ٱ لموجودة في ٱ لرسم ، ما هو طول ٱ لخط ٱ لحمر؟ ال ْفح ْص افحصوا جوابكم بواسطة مسطرة .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר