עמוד:19

. 9 ارسموا بحسب ٱ لوصاف . أ شبه منحرف فيه زاوية قائمة واحدة على ٱ لقل : ب شبه منحرف ل توجد فيه زاوية قائمة : ج متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة واحدة على ٱ لقل : د متوازي أضلاع ل توجد فيه زاوية قائمة : هـ شكل رباعي ل توجد فيه أضلاع متوازية وفيه زاوية قائمة : و شكل رباعي توجد فيه ثلاث زوايا قائمة على ٱ لقل : في أي بنود رسمتم مستطيل؟ ن ِقاش هل ف ٱ لبنود ٱ لتي رسمتم فيها مستطيل يمكن أن نرسم أيضا شكل رباعيا ليس مستطيل؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר