עמוד:6

› أقطار ٱ لمضلعات . 1 أ َمام َك ُم ْ ر َس ْم ٌ ل ِش َك ْل ٍ ث ُمان ِي ّ . أ . علموا رأسين ليسا على نفس ٱ لضلع ( رأسين غير متجاورين ) . ب . صلوا هذين ٱ لرأسين بخط مستقيم بواسطة مسطرة . الخط ٱ لذي وصلتموه يسمى قطرا . ج . ارسموا قطرين آخرين بنفس ٱ لطريقة . د . ارسموا ٱ لقطر ٱ لذي يصل ٱ لرأس ٱ لزرق ب ٱ لرأس ٱ لخضر . القطعة ٱ لمستقيمة ٱ لتي تصل رأسين غير متجاورين في مضلع تسمى قطرا . . 2 » ارسموا في كل مضلع قطرا من ٱ لرأس ٱ لمعلم ، إذا أمكن . » في أي مضلع ل يمكن أن نرسم قطرا من ٱ لرأس ٱ لمعلم؟ لماذا؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר