עמוד:21

פעילות 1 אני אדם אכפתי ! מטרות : זיהוי פעולות של אכפתיות והתחשבות מול פעילויות של חוסר התחשבות בכיתה משך הפעילות : 45 דקות ציוד וחומרים : איורים של אירועים חברתיים ( נספח 4 ) דף מעוצב " זיהוי פעולות של התחשבות " ( נספח 5 ) מהלך הפעילות : פתיחה : אילו פעולות של התחשבות אנחנו מכירים בכיתה ? שאלה פתוחה לתלמידים . רושמים על הלוח את כל תשובות התלמידים . מסבירים לתלמידים שעד עכשיו עסקנו בעיקר ברגשות מסוימים , וכעת נעסוק באווירה הכללית בכיתה , איך היינו רוצים שהתלמידים יתנהגו זה לזה באופן כללי בכיתה . פעילות : זיהוי פעולות של התחשבות ( נספח 4 ) מחלקים את התלמידים לקבוצות קטנות . כל קבוצה מקבלת דף עבודה עם איורים של מצבים המתארים התנהגויות בין תלמידים . הם צריכים לתאר מה הם רואים בכל איור , ולכתוב אילו מצבים מתארים התנהגויות מתחשבות ואילו מצבים מתארים התנהגויות לא מתחשבות . עבור כל אחת מהפעולות הלא מתחשבות עליהם להציע התנהגות מתחשבת במקומה . לאחר מכן מקיימים דיון במליאה . כל קבוצה מציגה את אחד האיורים ומסבירה מה מתואר בו , ואם מדובר על פעולה לא מתחשבת , מה הפתרון המתחשב שהם מצאו . שאלות לדיון : מה רואים באיור ? האם זו פעולה מתחשבת ? איך לדעתכם מרגישים הילדים באיור ? שמחים / עצובים ? למה ? מה אפשר היה לעשות אחרת במקרה זה ? יחידה : 2 אכפתיות והתחשבות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר