עמוד:195

. 15 סמנו > או . < 8 , 999 9 , 888 א 7 , 000 5 , 999 ב 4 , 599 4 , 905 ג 7 , 575 7 , 676 ד 1 , 007 999 ה 1 , 909 2 , 001 ו 9 , 898 8 , 989 ז 5 , 001 4 , 999 ח צירו על המגלה דגם המתאים לדגל . השתמשו בסימנים . 16 הקיפו את כל המספרים המתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר