עמוד:188

דיון באילו סעיפים ספרת היחידות היא ? 0 באילו סעיפים ספרת העשרות היא ? 0 באילו סעיפים ספרת המאות היא ? 0 מספר שיש לו שלוש ספרות הוא מספר תלת ספרתי . מספר שיש לו ארבע ספרות הוא מספר ארבע ספרתי . . 4 כתבו כל מספר בספרות במקום המתאים בטבלה . שבע מאות ושלושים שלוש מאות ושבעים אלף ושלוש שמונה עשרה ששים אלפים ארבע שלשת אלפים ושש עשרה מספרים חד ספרתיים מספרים דו ספרתיים מספרים תלת ספרתיים מספרים ארבע ספרתיים כתבו בכל מקום בטבלה עוד שני מספרים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר