עמוד:170

. 2 קפצו קדימה בקפיצות של . 100 203 , 303 , , , א 67 , 167 , , , ב קפצו אחורה בקפיצות של . 100 670 , 570 , , , ג 702 , 602 , , , ד קפצו קדימה בקפיצות של . 10 629 , 639 , , , ה 342 , 352 , , , ו קפצו אחורה בקפיצות של . 10 783 , 773 , , , ז 562 , 552 , , , ח . 3 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות . א 150 , 200 , 250 , , , גדל הקפיצה : ב , , 325 , 335 , , גדל הקפיצה : ג 370 , , 390 , , , 420 גדל הקפיצה : ד 388 , , 588 , , , 888 גדל הקפיצה : ה 860 , 862 , , , גדל הקפיצה : ו 875 , 880 , , , גדל הקפיצה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר