עמוד:164

. 20 פתרו את התרגילים . א 300 + 300 = 300 + 299 = 300 + 290 = ב 450 - 200 = 460 - 200 = 550 - 200 = ג 300 - 100 = 300 - 99 = 300 - 90 = דיון בכל סעיף , מה הקשר בין התרגיל המדגש ובין שני התרגילים שאחריו ? . 21 פתרו את התרגילים בעזרת התרגיל הפתור . א 268 + 400 = 668 268 + 399 = 268 + 390 = ב 416 – 151 = 265 426 – 151 = 516 – 151 = ג 753 – 400 = 353 753 – 399 = 753 – 390 =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר