עמוד:161

. 17 פתרו . 642 - 230 = א 642 - 501 = ב 642 - 542 = ג 642 - 301 = ד 642 - 630 = ה 642 - 410 = ו 541 + = 553 ז 321 + = 553 ח 412 + = 553 ט 141 + = 553 י 453 + = 553 יא 212 + = 553 יב בדיקה אם פתרתם נכון , בכל טור כתבתם את אותם מספרים בסדר שונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר